Citation link:
  • Pseudo-Orzechowskiego Ziemianin : (Tekst z r. 1565, objasnienia jezykowe i historyczne, slownik) /Dr. Henryk Gaertner.
    • Заглавна страница