Citation link:
 • Етнографско изследване на с. Паталеница, Пазарджишко
  • Заглавна страница
  • стр. 1
  • стр. 2
  • стр. 3
  • стр. 4
  • стр. 5
  • стр. 6
  • стр. 7
  • стр. 8
  • стр. 9
  • стр. 10
  • стр. 11
  • стр. 12
  • стр. 13
  • стр. 14
  • стр. 15
  • стр. 16
  • стр. 17
  • стр. 18
  • стр. 19