Current View
Citation link:
Title:
Интегриране на колекции от дигитални обекти на културното наследство чрез облачни технологии : Автореферат / Георги Методиев Петров ; Науч. ръководител Цветанка Христова Панчева ; Рец. Оля Борисова Харизанова, Николай Иванов Ненов.; Integration of collections of digital objects of cultural heritage through cloud technologies George Metodiev Petrov
 
Creator:
Петров, Георги Методиев; Petrov, Georgi Metodiev; Панчева, Цветанка Христова науч. ръководител; Харизанова, Оля Борисова рец.; Ненов, Николай Иванов рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 3.5. Обществени комуникации и информ. науки, докторска прогр.: "Книгознание, библиотекознание, библиография" (Дигитализация на култ. наследство) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. Библиотекознание, науч. информ. и култ. политика 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Изчисления в облак.; Културно-историческо наследство дигитализация.
 
*** *** ***
 
001:
001187926
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Петров, Георги Методиев
 
245:
Интегриране на колекции от дигитални обекти на културното наследство чрез облачни технологии :| Автореферат /| Георги Методиев Петров ; Науч. ръководител Цветанка Христова Панчева ; Рец. Оля Борисова Харизанова, Николай Иванов Ненов.
 
246:
Integration of collections of digital objects of cultural heritage through cloud technologies| George Metodiev Petrov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 730.4 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
39 с. :| с диагр., табл., сх. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 3.5. Обществени комуникации и информ. науки, докторска прогр.: "Книгознание, библиотекознание, библиография" (Дигитализация на култ. наследство)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. Библиотекознание, науч. информ. и култ. политика| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Изчисления в облак.| Културно-историческо наследство| дигитализация.
 
700:
Petrov, Georgi Metodiev| Панчева, Цветанка Христова| науч. ръководител| Харизанова, Оля Борисова| рец.| Ненов, Николай Иванов| рец.