Citation link:
 • Етнографско изследване на с. Градоман_ Софийско
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 132
   • стр. 168
   • стр. 169
   • стр. 170