Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Геолого-географски факултет. Книга 1 - Геология. Проблеми на магнетизма и ендогенното орудяване в България : Т. 68. / Ред. М. Желязкова и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de geologie et geographie. Livre 1 - Geologie. Les problemes du development magmatique et formation des gisements profonds en Bulgarie
 
Creator:
Желязкова-Панайотова, Мария Димитрова ред.; Богданов, Богдан Димитров ред.; Димитрова, Елена Страшимирова ред.; Маврудчиев, Божидар Димитров ред.
 
Date:
1976 [issued] 1976 [за 1975/76].
 
Description:
Пълното име на М. Желязкова е Мария Димитрова Желязкова-Панайотова; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001063768
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Геолого-географски факултет. Книга 1 - Геология. Проблеми на магнетизма и ендогенното орудяване в България :| Т. 68. /| Ред. М. Желязкова и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de geologie et geographie. Livre 1 - Geologie. Les problemes du development magmatique et formation des gisements profonds en Bulgarie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 18.97 MB)
 
260:
1976 [за 1975/76].
 
300:
288 с :| с табл., фиг.
 
500:
Пълното име на М. Желязкова е Мария Димитрова Желязкова-Панайотова
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
700:
Желязкова-Панайотова, Мария Димитрова| ред.| Богданов, Богдан Димитров| ред.| Димитрова, Елена Страшимирова| ред.| Маврудчиев, Божидар Димитров| ред.