Citation link:
 • Етнографско изследване на с. Вишовград - В. Търновско
  • Заглавна страница
   • стр. 328
   • стр. 329
   • стр. 330