Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Философско-исторически факултет. Книга 1 : Т. 52.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de Philosophie et histoire. Livre 1
 
Creator:
Атанасов, Жечо Господинов; Бурмов, Александър Колев ред.; Бънков, Ангел Илиев ред.; Хрусанов, Гавраил Русков ред.
 
Date:
1959 [issued] 1959 [за 1958].
 
Description:
Други авт.: Ал. Бурмов, Ангел Бънков, Гаврил Хрусанов; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001064374
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Философско-исторически факултет. Книга 1 :| Т. 52.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de Philosophie et histoire. Livre 1
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 240.5 MB)
 
260:
1959 [за 1958].
 
300:
463 с. :| с фиг.
 
500:
Други авт.: Ал. Бурмов, Ангел Бънков, Гаврил Хрусанов
 
506:
Дигиталният обект е предазначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
700:
Атанасов, Жечо Господинов| Бурмов, Александър Колев| ред.| Бънков, Ангел Илиев| ред.| Хрусанов, Гавраил Русков| ред.