Current View
Citation link:
Title:
Инструменти за управление и оценка при ориентиран към потребителя подход на проектирането на видео игри за обучение : Автореферат / Явор Иванов Данков ; Науч. ръководители Боян Паскалев Бончев, Димитър Йорданов Биров.; Instruments for management and evaluation applying a user-centered approach for the design of video games for education Yavor Ivanov Dankov
 
Creator:
Данков, Явор Иванов; Dankov, Javor Ivanov; Бончев, Боян Паскалев науч. ръководител; Биров, Димитър Йорданов науч. ръководител; Петрова-Антонова, Десислава Георгиева рец.; Шишков, Борис Благовестов рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и науч. степен “Доктор”, проф. направление 4.6 "Информатика и компютърни науки" (докторска прогр. "Компютърни науки") СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика 2022; Библиогр. л. 36-38; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Електронни игри; Компютърни програми приложение в образованието и просветата
 
*** *** ***
 
001:
001197338
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Данков, Явор Иванов
 
245:
Инструменти за управление и оценка при ориентиран към потребителя подход на проектирането на видео игри за обучение :| Автореферат /| Явор Иванов Данков ; Науч. ръководители Боян Паскалев Бончев, Димитър Йорданов Биров.
 
246:
Instruments for management and evaluation applying a user-centered approach for the design of video games for education| Yavor Ivanov Dankov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.172 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
38 л. :| с цв. табл., сх. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователна и науч. степен “Доктор”, проф. направление 4.6 "Информатика и компютърни науки" (докторска прогр. "Компютърни науки")| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика| 2022
 
504:
Библиогр. л. 36-38
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Електронни игри| Компютърни програми| приложение| в образованието и просветата
 
700:
Dankov, Javor Ivanov| Бончев, Боян Паскалев| науч. ръководител| Биров, Димитър Йорданов| науч. ръководител| Петрова-Антонова, Десислава Георгиева| рец.| Шишков, Борис Благовестов| рец.