Current View
Citation link:
Title:
Медийната грамотност : Разбиране и употреба на медиен текст в горен курс на средното училище : Автореферат / Нели Илиева Илиева ; Науч. ръководител Андреана Ефтимова ; Рец. Грета Николаева Дерменджиева, Огняна Атанасова Георгиева-Тенева.; Media literacy Comprehension and use of media texts in upper middle school Neli Ilieva Ilieva
 
Creator:
Илиева, Нели Илиева; Ilieva, Neli Ilieva; Ефтимова, Андреана Борисова науч. ръководител; Дерменджиева, Грета Николаева рец.; Георгиева-Тенева, Огняна Атанасова рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и комуникации - медиен език и стил) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Пресжурналистика и книгоиздаване" 2022; Библиогр. с. 39-41; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Средства за масова информация образование и просвета; Български език методика на преподаването за средни училища
 
*** *** ***
 
001:
001201732
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Илиева, Нели Илиева
 
245:
Медийната грамотност :| Разбиране и употреба на медиен текст в горен курс на средното училище : Автореферат /| Нели Илиева Илиева ; Науч. ръководител Андреана Ефтимова ; Рец. Грета Николаева Дерменджиева, Огняна Атанасова Георгиева-Тенева.
 
246:
Media literacy| Comprehension and use of media texts in upper middle school| Neli Ilieva Ilieva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 865.5 KB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
41 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и комуникации - медиен език и стил)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Пресжурналистика и книгоиздаване"| 2022
 
504:
Библиогр. с. 39-41
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Средства за масова информация| образование и просвета| Български език| методика на преподаването| за средни училища
 
700:
Ilieva, Neli Ilieva| Ефтимова, Андреана Борисова| науч. ръководител| Дерменджиева, Грета Николаева| рец.| Георгиева-Тенева, Огняна Атанасова| рец.