Citation link:
  • Принос към българската история : Видинското въстание през 1850 г. : Новооткрити документи : 1. Материали по Унията ; 2. Стопанското и икономическото положение на Северна България преди Освобождението / Владимир Тодоров-Хиндалов.