Citation link:
 • Етнографско изследване на село Дърманци (Врачанско)
  • Заглавна страница
   • стр. 361
   • стр. 362
   • стр. 363
   • стр. 364
   • стр. 365
   • стр. 366
   • стр. 367
   • стр. 368
   • стр. 369
   • стр. 370