Citation link:
  • Рози би трябвало да има там... : (Четири разказа) /Иенс Петър Якобсен ; Прев. от нем. Ал. Балабанов.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев