Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. Книга 2 - География : Т. 88. / Ред. кол. Петър В. Петров и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de geologie et geographie. Livre 2 - Geographie
 
Creator:
Петров, Петър Василев ред.; Векилска, Бистра Латова 1939- ред.; Ганев, Христо Димитров ред.; Попова, Николина Руeнова ред.; Контева, Мимоза Георгиева ред.
 
Date:
1997 [issued] 1997.
 
Description:
Томът се посвещава на 100-год. от преподаването на география в СУ "Св. Климент Охридски"; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001060183
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. Книга 2 - География :| Т. 88. /| Ред. кол. Петър В. Петров и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de geologie et geographie. Livre 2 - Geographie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 35.74 MB)
 
260:
1997.
 
300:
424 с.
 
500:
Томът се посвещава на 100-год. от преподаването на география в СУ "Св. Климент Охридски"
 
506:
Достъп чрез потребителско име и парола
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
700:
Петров, Петър Василев| ред.| Векилска, Бистра Латова| 1939-| ред.| Ганев, Христо Димитров| ред.| Попова, Николина Руeнова| ред.| Контева, Мимоза Георгиева| ред.