Current View
Citation link:
Title:
Овладяване на специфични четивни техники при слабовиждащи ученици : Автореферат / Маргарита Венелинова Томова ; Науч. ръководител Владимир Радулов.; Mastering specific reading techniques for visually impaired students Margarita Venelinova Tomova
 
Creator:
Томова, Маргарита Венелинова; Tomova, Margarita Venelinova; Радулов, Владимир Маринов науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. направление 1.2 Педагогика (Спец. педагогика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. "Спец. педагогика и логопедия" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Дефектология.; Слепи образование и просвета.
 
*** *** ***
 
001:
001140860
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Томова, Маргарита Венелинова
 
245:
Овладяване на специфични четивни техники при слабовиждащи ученици :| Автореферат /| Маргарита Венелинова Томова ; Науч. ръководител Владимир Радулов.
 
246:
Mastering specific reading techniques for visually impaired students| Margarita Venelinova Tomova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 605.5 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
63 с. :| с цв. табл., сх., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. направление 1.2 Педагогика (Спец. педагогика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. "Спец. педагогика и логопедия"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Дефектология.| Слепи| образование и просвета.
 
700:
Tomova, Margarita Venelinova| Радулов, Владимир Маринов| науч. ръководител