Current View
Citation link:
Title:
Нормативността в познавателния процес : Автореферат / Дарина Йорданова Стоименова ; Науч. ръководител Анета Карагеоргиева.; Normativity in the cognitive process Darina Iordanova Stoimenova
 
Creator:
Стоименова, Дарина Йорданова; Stoimenova, Darina Jordanova; Карагеоргиева, Анета Георгиева науч. ръководител
 
Date:
2015 [issued] [2015].
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец.: 2.3. Философия (Теория на познанието) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Философия" [2015]; Библиогр. с. 28-31; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2017
 
Subject:
Познание, теория.; Възприятия.; Внимание.; Памет.
 
*** *** ***
 
001:
000030981
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Стоименова, Дарина Йорданова
 
245:
Нормативността в познавателния процес :| Автореферат /| Дарина Йорданова Стоименова ; Науч. ръководител Анета Карагеоргиева.
 
246:
Normativity in the cognitive process| Darina Iordanova Stoimenova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 291.9 KB)
 
260:
София,| [2015].
 
300:
31 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец.: 2.3. Философия (Теория на познанието)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Философия"| [2015]
 
504:
Библиогр. с. 28-31
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2017
 
650:
Познание, теория.| Възприятия.| Внимание.| Памет.
 
700:
Stoimenova, Darina Jordanova| Карагеоргиева, Анета Георгиева| науч. ръководител