Citation link:
  • Компетентност и народовластие : (Политически изучвания върху кризата на парламентаризма и демокрацията) /От Петко Стайнов.
    • Издателска корица с автограф на Боян Пенев
    • Заглавна страница