Citation link:
  • Интимния живот на Толстоя /Серж Перски ; Прев. от фр. Н. Б. ; [Предг. от авт.].
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев