Citation link:
 • Разпис на лекциите : Учебна 1967-68.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
  • Управление
   • стр. 4
   • Университетска канцелария
   • Брой на студентите и преподаватели [през учебната 1967/1968 година]
   • стр. 7
  • Философско-исторически факултет
   • Илюстрация на Централното стълбище към Аулата
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
  • Факултет по славянски филологии
   • Илюстрация на Аулата на Университета
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
   • стр. 32
   • стр. 33
   • стр. 34
   • стр. 35
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
   • стр. 40
   • стр. 41
   • стр. 42
   • Илюстрация на Стълбище в Северно крило
  • Факултет по западни филологии
   • стр. 44
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
   • стр. 49
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
   • стр. 54
   • стр. 55
   • стр. 56
   • стр. 57
   • стр. 58
   • стр. 59
  • Математически факултет
   • Илюстрация на Сградата на Математическия, Физическия и Химичния факултет
   • стр. 61
   • стр. 62
   • стр. 63
   • стр. 64
   • стр. 65
   • стр. 66
   • Илюстрация на Сградата на Университетска библиотека
  • Физически факултет
   • стр. 68
   • стр. 79
   • стр. 70
   • стр. 71
   • стр. 72
   • стр. 73
   • стр. 74
   • стр. 75
   • стр. 76
   • стр. 77
   • стр. 78
   • стр. 79
   • стр. 80
   • стр. 81
   • стр. 82
   • Илюстрация в 272 аудитория през време на писмен изпит
  • Химически факултет
   • стр. 84
   • стр. 85
   • стр. 86
   • стр. 87
   • стр. 88
   • стр. 89
   • стр. 90
   • стр. 91
   • стр. 92
   • стр. 93
  • Биологически факултет
   • Илюстрация на Предверието към 272 аудитория
   • стр. 95
   • стр. 96
   • стр. 97
   • стр. 98
   • стр. 99
   • стр. 100
   • стр. 101
   • стр. 102
   • стр. 103
   • стр. 104
   • стр. 105
   • стр. 106
   • стр. 107
   • стр. 108
   • Илюстрация на Студентски общежития
  • Геолого-географски факултет
   • стр. 110
   • стр. 111
   • стр. 112
   • стр. 113
   • стр. 114
   • стр. 115
   • стр. 116
   • стр. 117
   • стр. 118
   • стр. 119
   • стр. 120
   • стр. 121
   • стр. 122
   • стр. 123
  • Юридически факултет
   • Илюстрация на Студентската читалня в библиотеката
   • стр. 125
   • стр. 126
   • стр. 127
   • стр. 128
   • стр. 129
   • стр. 130
   • стр. 131
  • Катедра по Физическо възпитание
   • стр. 134
  • Катедра по гражданска отбрана
  • Приложение
   • стр. 136
   • стр. 137
   • стр. 138
  • Адресен списък
   • стр. 141
   • стр. 142
   • стр. 143
   • стр. 144
   • стр. 145
   • стр. 146
   • стр. 147
   • стр. 148
   • стр. 149
   • стр. 150
   • стр. 151
   • стр. 152
   • стр. 153
   • стр. 154
   • стр. 155
   • Кратък справочник
  • Съдържание