Current View
Citation link:
Title:
Ограничения върху теории на гравитацията в силен режим чрез анализ на компактни астрофизични обекти : Автореферат / Виктор Ивайлов Данчев ; Науч. ръководител Стойчо С. Язаджиев ; Науч. консултант Даниела Д. Донева.
 
Creator:
Данчев, Виктор Ивайлов; Язаджиев, Стойчо Стоянов науч. ръководител; Донева, Даниела Донева науч. консултант
 
Date:
2023 [issued] 2023.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор", професионално направление 4.1 Физически науки, научна специалност 01.03.01 Теоретична и математическа физика Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет, Катедра Теоретична физика 2023; Библиогр. с. 52-56; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Гравитация; Относителност, теория; Небесни тела
 
*** *** ***
 
001:
001209718
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Данчев, Виктор Ивайлов
 
245:
Ограничения върху теории на гравитацията в силен режим чрез анализ на компактни астрофизични обекти :| Автореферат /| Виктор Ивайлов Данчев ; Науч. ръководител Стойчо С. Язаджиев ; Науч. консултант Даниела Д. Донева.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 6.497 MB)
 
260:
София,| 2023.
 
300:
56 с. :| с ил. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и научна степен "доктор", професионално направление 4.1 Физически науки, научна специалност 01.03.01 Теоретична и математическа физика| Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет, Катедра Теоретична физика| 2023
 
504:
Библиогр. с. 52-56
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Гравитация| Относителност, теория| Небесни тела
 
700:
Язаджиев, Стойчо Стоянов| науч. ръководител| Донева, Даниела Донева| науч. консултант