Current View
Citation link:
Title:
Проследяване ефекта от методика на кинезитерапия при студенти с мускулно-скелетни дисфункции, наднормено тегло и затлъстяване : Автореферат / Гергана Георгиева Деспотова ; Науч. ръководител Костадин Костов ; Рец. Боряна Георгиева Туманова, Антоанета Василева Димитрова.; Monitoring the effect of kinesitherapy methodology in university students with musculoskeletal dysfunctions, overweight and obesity Gergana Georgieva Despotova
 
Creator:
Деспотова, Гергана Георгиева; Despotova, Gergana Georgieva; Костов, Костадин Кирилов науч. ръководител; Туманова, Боряна Георгиева рец.; Димитрова, Антоанета Василева рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт - кинезитерапия) СУ "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт, Кат. "Индивидуални спортове и рекреация" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Лечебна физкултура методика на преподаването за ВУЗ.; Кинезитерапия.
 
*** *** ***
 
001:
001187480
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Деспотова, Гергана Георгиева
 
245:
Проследяване ефекта от методика на кинезитерапия при студенти с мускулно-скелетни дисфункции, наднормено тегло и затлъстяване :| Автореферат /| Гергана Георгиева Деспотова ; Науч. ръководител Костадин Костов ; Рец. Боряна Георгиева Туманова, Антоанета Василева Димитрова.
 
246:
Monitoring the effect of kinesitherapy methodology in university students with musculoskeletal dysfunctions, overweight and obesity| Gergana Georgieva Despotova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.030 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
47 с. :| с диагр., табл. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт - кинезитерапия)| СУ "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт, Кат. "Индивидуални спортове и рекреация"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Лечебна физкултура| методика на преподаването| за ВУЗ.| Кинезитерапия.
 
700:
Despotova, Gergana Georgieva| Костов, Костадин Кирилов| науч. ръководител| Туманова, Боряна Георгиева| рец.| Димитрова, Антоанета Василева| рец.