Current View
Citation link:
Title:
Дружествата на публиканите : Автореферат / Стоян Панайотов Иванов.; Companies of publicans Stoyan Panayotov Ivanov
 
Creator:
Иванов, Стоян Панайотов; Ivanov, Stojan Panajotov
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователната и науч. степен "Доктор", област на висшето образование 3. Социални, стоп. и правни науки, проф. направление 3.6. Право (Римско частно право) СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. Теория и история на държавата и правото 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Римско право.
 
*** *** ***
 
001:
001185961
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Иванов, Стоян Панайотов
 
245:
Дружествата на публиканите :| Автореферат /| Стоян Панайотов Иванов.
 
246:
Companies of publicans| Stoyan Panayotov Ivanov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 721.1 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
38 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователната и науч. степен "Доктор", област на висшето образование 3. Социални, стоп. и правни науки, проф. направление 3.6. Право (Римско частно право)| СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. Теория и история на държавата и правото| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Римско право.
 
700:
Ivanov, Stojan Panajotov