Current View
Citation link:
Title:
Нови методи за получаване и функциоанализиране на златни наночастици с протеини и биополимери : Автореферат / Александър Симеонов Чаначев ; Науч. ръководители Константин Балашев, Цветанка Иванова ; Рец. Михаил Енчев Недялков, Лидия Боянова Александрова.; New methods for synthesis and functionalization of gold nanoparticles with proteins and biopolymers Aleksandar Simeonov Chanachev
 
Creator:
Чаначев, Александър Симеонов; Canacev, Aleksandar Simeonov; Балашев, Константин Тодоров науч. ръководител; Иванова, Цветанка Надкова науч. ръководител; Недялков, Михаил Енчев рец.; Александрова, Лидия Боянова рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.2. Хим. науки (Физикохимия - Биофизикохимия) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. Физикохимия 2021; Библиогр. л. 35-41; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Електрохимия.; Фотохимия.; Нанотехнология.; Злато
 
*** *** ***
 
001:
001185401
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Чаначев, Александър Симеонов
 
245:
Нови методи за получаване и функциоанализиране на златни наночастици с протеини и биополимери :| Автореферат /| Александър Симеонов Чаначев ; Науч. ръководители Константин Балашев, Цветанка Иванова ; Рец. Михаил Енчев Недялков, Лидия Боянова Александрова.
 
246:
New methods for synthesis and functionalization of gold nanoparticles with proteins and biopolymers| Aleksandar Simeonov Chanachev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.612 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
42 л. :| с цв. ил., диагр. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.2. Хим. науки (Физикохимия - Биофизикохимия)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. Физикохимия| 2021
 
504:
Библиогр. л. 35-41
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Електрохимия.| Фотохимия.| Нанотехнология.| Злато
 
700:
Canacev, Aleksandar Simeonov| Балашев, Константин Тодоров| науч. ръководител| Иванова, Цветанка Надкова| науч. ръководител| Недялков, Михаил Енчев| рец.| Александрова, Лидия Боянова| рец.