Citation link:
  • Картометрически принос за изучаване на България / Жеко Радев.