Current View
Citation link:
Title:
Арианските спорове при управлението на император Констанций II : (историко-догматическо изследване) : авторефератна дисертация за присъждане на образователната и научна степен доктор, професионално направление: 2.4. Религия и теология
 
Creator:
Колева, Нина Танева; Омарчевски, Александър Стоянов научен ръководител; Констанций II император римски за него
 
Date:
2023 [issued] 2023.
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2024
 
Subject:
Констанций II император римски; Християнство история 4 в.; Държава и църква история 4 в. Рим [държава]
 
*** *** ***
 
001:
001223981
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
100:
Колева, Нина Танева
 
245:
Арианските спорове при управлението на император Констанций II :| (историко-догматическо изследване) : авторефератна дисертация за присъждане на образователната и научна степен доктор, професионално направление: 2.4. Религия и теология
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.439 MB)
 
260:
София,| 2023.
 
300:
29 с. ;| 21 см.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2024
 
600:
Констанций| II| император римски
 
650:
Християнство| история| 4 в.| Държава и църква| история| 4 в.| Рим [държава]
 
700:
Омарчевски, Александър Стоянов| научен ръководител| Констанций| II| император римски| за него