Citation link:
  • 25 думи за български тълковен речник /Израб. (по искане от Академията на науките) Стоян Аргиров и др. ; [Предг. състав.].
    • Издателска корица с автограф на Боян Пенев
    • Заглавна страница