Citation link:
  • Предварителни издирвания по блатната Флора на дунавското българско крайбрежие : С 6 фотографски снимки и резюме на фпенски език / От Ст. Петков.