Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. Книга 3 - Проблеми на българската славистика : T. 74; Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ohridski" . Faculte de philologies slaves. Livre 3 - Problemes de la philologie Bulgare et Slave
 
Creator:
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Факултет по славянски филологии
 
Date:
1985 [issued] T. 74 (1985).
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Филология
 
Identifier:
0081-1831
 
*** *** ***
 
001:
001064621
 
022:
0081-1831
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. Книга 3 - Проблеми на българската славистика : T. 74
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ohridski" . Faculte de philologies slaves. Livre 3 - Problemes de la philologie Bulgare et Slave
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 291 MB)
 
260:
София :| Изд. на БАН,| T. 74 (1985).
 
300:
24 см.
 
310:
Годишно
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Филология
 
710:
Софийски университет "Св. Климент Охридски"| Факултет по славянски филологии