Current View
Citation link:
Title:
Иновативен модел за оценка на ученици с умствена изостаналост : Автореферат / Атина Мурелату ; Науч. ръководител М. Замфиров.; Inovative model for evaluation of students with mental disability Athina Paraschos Mourelatou
 
Creator:
Мурелату, Атина Парасхос; Murelatu, Athina Parashos; Замфиров, Милен Замфиров науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по спец. педагогика СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. по Спец. педагогика и логопедия 2019; Библиогр. с. 52-54; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Деца, умствено изостанали и бавноразвиващи се образование и просвета.; Ученици проверка и оценка на знанията.
 
*** *** ***
 
001:
001189019
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Мурелату, Атина Парасхос
 
245:
Иновативен модел за оценка на ученици с умствена изостаналост :| Автореферат /| Атина Мурелату ; Науч. ръководител М. Замфиров.
 
246:
Inovative model for evaluation of students with mental disability| Athina Paraschos Mourelatou
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 928.5 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
54 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по спец. педагогика| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. по Спец. педагогика и логопедия| 2019
 
504:
Библиогр. с. 52-54
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Деца, умствено изостанали и бавноразвиващи се| образование и просвета.| Ученици| проверка и оценка на знанията.
 
700:
Murelatu, Athina Parashos| Замфиров, Милен Замфиров| науч. ръководител