Citation link:
  • Материали по народната медицина / Евтим Ангелов Спространов.