Citation link:
 • Пенталогия на родовостта : Културно-образователни преходи : Личностни модели / Яна Рашева-Мерджанова.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Съдържание
   • [стр. 4]
  • Увод
   • стр. 6
   • стр. 7
  • Култура и Девиация - неочаквано отправно генеалогично кръстовище
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
  • Първа тетрадка. Родовост - Образование
   • стр. 27
   • 1. Естество на родовостта
   • 2. Културни паралели на родовостта (епистемологични предпоставки)
    • 2.1. Културата като природно явление
     • стр. 31
     • стр. 32
     • стр. 33
     • стр. 34
     • стр. 35
     • стр. 36
    • 2.2. От интеркултурност към родовост
     • 2.2.1. Към родово познание през абсолюта и относителности
      • стр. 38
      • стр. 39
      • стр. 40
      • стр. 41
     • 2.2.2. Към родова вяра през богове - религии - институции
      • стр. 43
      • стр. 44
      • стр. 45
      • стр. 46
      • стр. 47
    • 2.3. Генеалогия на родовостта - от различията по паралелите към кръстовищата
     • стр. 49
     • стр. 50
     • стр. 51
     • стр. 52
     • стр. 53
     • стр. 54
     • стр. 55
     • стр. 56
     • стр. 57
     • стр. 58
   • 3. Педагогически интенции (феноменология на родовостта)
    • 3.1. Триадата родовост-субектност-съгласуване в оптимизацията на педагогическите системи
     • стр. 61
     • стр. 62
    • 3.2. Образованието като родов субект - генеалогия на българската образователна родовост
     • стр. 64
     • стр. 65
     • стр. 66
     • стр. 67
     • стр. 68
     • стр. 69
     • стр. 70
     • стр. 71
    • 3.3. Трансформации на образователното съзнание
     • стр. 73
     • стр. 74
     • стр. 75
     • стр. 76
     • стр. 77
     • стр. 78
     • стр. 79
     • стр. 80
     • стр. 81
     • стр. 82
  • Втора тетрадка. Ирадииране на рода - Входове за душата - Консултиране
   • стр. 85
   • 1. Личностно консултиране на кръстовището на културите
    • стр. 88
    • стр. 89
   • 2. Класически центрирани подходи към личността
    • стр. 91
    • стр. 92
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
   • 3. Ирадииране - входове за душата
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • 3.1. Гроф — холотропно съзнание и пренатално фокусирано
     • стр. 105
     • стр. 106
     • стр. 107
     • стр. 108
     • стр. 109
     • стр. 110
    • 3.2. Мултисензорност- сетивото
     • стр. 112
     • стр. 113
     • стр. 114
     • стр. 115
     • стр. 116
     • стр. 117
     • стр. 118
     • стр. 119
    • 3.3. Рибъртинг - натална сензорност
     • стр. 121
     • стр. 122
    • 3.4. Съзидателна визуализация - виртуални входове
     • стр. 124
     • стр. 125
     • стр. 126
     • стр. 127
     • стр. 128
     • стр. 129
     • стр. 130
     • стр. 131
     • стр. 132
     • стр. 133
     • стр. 134
    • 3.5. Транзакция - възрасти, роли и игри ведно
     • стр. 136
     • стр. 137
     • стр. 138
     • стр. 139
     • стр. 140
     • стр. 141
     • стр. 142
     • стр. 143
     • стр. 144
     • стр. 145
     • стр. 146
    • 3.6. Съновидения - през страха отвъд страха в трансперсонална перспектива
     • стр. 148
     • стр. 149
     • стр. 150
     • стр. 151
     • стр. 152
     • стр. 153
     • стр. 154
     • стр. 155
    • 3.7. Генеалогичен портал - преживяване на рода (ми)
     • стр. 157
     • стр. 158
     • стр. 159
     • стр. 160
     • стр. 161
     • стр. 162
     • стр. 163
     • стр. 164
     • стр. 165
     • стр. 166
     • стр. 167
     • стр. 168
  • Трета тетрадка. Жива пустота - Саморазвитие
   • стр. 171
   • стр. 173
   • стр. 174
   • стр. 175
   • 1. Пустота - небесна йерархия
    • стр. 177
    • стр. 178
    • стр. 179
    • стр. 180
    • стр. 181
    • стр. 182
   • 2. Свобода
    • стр. 184
    • стр. 185
    • стр. 186
    • стр. 187
   • 3. Мъдрец-ът
    • стр. 189
    • стр. 190
    • стр. 191
    • стр. 192
   • 4. Работа
    • стр. 194
    • стр. 195
   • 5. Управление - земна йерархия
    • стр. 197
    • стр. 198
    • стр. 199
    • стр. 200
  • Четвърта тетрадка. Здраве чрез родов опит — Яично здраве
   • стр. 203
   • 1. Личното здраве като част от родовата култура - Пентаграм „Жълтият император“
    • 1.1. Принципът на взаимозависимост във вселенската йерархия
     • стр. 206
     • стр. 207
     • стр. 208
     • стр. 209
    • 1.2. „Жълтият император“ - осемстепенният пентаграм
     • стр. 211
     • стр. 212
     • стр. 213
     • стр. 214
     • стр. 215
     • стр. 216
     • стр. 217
     • стр. 218
     • 1.2.1. Огненочервеният Феникс
     • 1.2.2. Белостоманеният Тигър
     • 1.2.3. Зеленопролетният Дракон
     • 1.2.4. Кафявоземната Змия
     • 1.2.5. Индигововодната Костенурка
    • 1.3. Значение и приложение в личния живот
     • 1.3.1. (Авто)контрол/баланс на говора (мисленето)
      • стр. 224
      • стр. 225
     • 1.3.2. (Авто)контрол/баланс на дишането (енергиите)
      • стр. 227
      • стр. 228
      • стр. 229
      • стр. 230
      • стр. 231
      • стр. 232
     • 1.3.3. (Авто)контрол/баланс на съня (релаксацията)
      • стр. 234
     • 1.3.4. (Авто)контрол/баланс на храненето (метаболизма)
      • стр. 236
      • стр. 237
     • 1.3.5. (Авто)контрол/баланс на приемоотделянето (самоочистването)
   • 2. Прости правила и рецепти, адаптирани за съвременния човек
    • стр. 240
    • стр. 241
    • стр. 242
    • стр. 243
    • стр. 244
    • стр. 245
    • стр. 246
    • стр. 247
    • стр. 248
    • стр. 249
    • стр. 250
  • Пета тетрадка. Чътят Танг — Образци
   • стр. 253
   • 1. Пред Пътя
   • 2. Пътища към Пътя Ганг
    • 2.1. Първо отиване при Учителя - присъединяване
     • стр. 257
     • стр. 258
    • 2.2. У Преподобна Стойна - златнолистно утвърждаване
     • стр. 260
     • стр. 261
    • 2.3. Рупишките извори - упование без дати
    • 2.4. Завои наблизо и надалеч - възвръщане
    • 2.5. Към молитвения хълм - омилостивяване
   • 3. Пустоти-пълноти
    • 3.1. Навсякъде била съм, щом в мен е кръстопътят
    • 3.2. Всесъженка - боровинка
    • 3.3. 13 пустоти и още няколко пълноти на Ганка
     • стр. 269
     • стр. 270
     • стр. 271
     • стр. 272
     • стр. 273
     • стр. 274
    • 3.4. Изцеление-вмълчаване / Пентаграм-Ганг
     • стр. 276
   • 4. След Пътя или после... или ВЪЗВРЪЩЕНИЕ
    • стр. 278
  • Заключение
   • стр. 280
   • стр. 281
  • Послеслов - черешката на сладоледа
   • стр. 284
   • стр. 285
   • стр. 286
   • стр. 287
   • стр. 288
  • Напътваща библиография
   • стр. 290
   • стр. 291
  • Задна корица