Current View
Citation link:
Title:
Приемане и изграждане на взаимоотношения между ученици със специални образователни потребности и ученици без нарушения в общообразователна среда : Автореферат / Мария Петрова Валявичарска-Караиванова ; Науч. ръководител Мира Димитрова Цветкова-Арсова ; Рец. Неда Златинова Балканска, Владимир Маринов Радулов.; Adopting and building relationships between students with special educational needs and students without disorders in the general educational environment Mariya Petrova Valyavicharska-Karaivanova
 
Creator:
Валявичарска-Караиванова, Мария Петрова; Valjavicarska-Karaivanova, Marija Petrova; Цветкова-Арсова, Мира Димитрова науч. ръководител; Балканска, Неда Златинова рец.; Радулов, Владимир Маринов рец.
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.2. Педагогика (Спец. педагогика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. Спец. педагогика и логопедия 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Деца с увреждания образование и просвета.; Комуникация.; Ученици социологични проблеми.
 
*** *** ***
 
001:
001189041
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Валявичарска-Караиванова, Мария Петрова
 
245:
Приемане и изграждане на взаимоотношения между ученици със специални образователни потребности и ученици без нарушения в общообразователна среда :| Автореферат /| Мария Петрова Валявичарска-Караиванова ; Науч. ръководител Мира Димитрова Цветкова-Арсова ; Рец. Неда Златинова Балканска, Владимир Маринов Радулов.
 
246:
Adopting and building relationships between students with special educational needs and students without disorders in the general educational environment| Mariya Petrova Valyavicharska-Karaivanova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.012 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
52 с. :| с цв. табл., диагр., графики ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.2. Педагогика (Спец. педагогика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. Спец. педагогика и логопедия| 2018
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Деца с увреждания| образование и просвета.| Комуникация.| Ученици| социологични проблеми.
 
700:
Valjavicarska-Karaivanova, Marija Petrova| Цветкова-Арсова, Мира Димитрова| науч. ръководител| Балканска, Неда Златинова| рец.| Радулов, Владимир Маринов| рец.