Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. Книга 1 - Геология : Т. 84. / Ред. кол. Георги Киров - гл. ред. и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de geologie et geographie. Livre 1 - Geologie
 
Creator:
Киров, Георги Николов ред.; Московски, Стилиян Николов ред.; Чешмеджиева, Виолета Любенова ред.; Стефанова, Мария Тодорова ред.
 
Date:
1995 [issued] 1995.
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001062680
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. Книга 1 - Геология :| Т. 84. /| Ред. кол. Георги Киров - гл. ред. и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de geologie et geographie. Livre 1 - Geologie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 206 MB)
 
260:
София :| Унив. изд. "Св. Климент Охридски",| 1995.
 
300:
343 с. :| с ил., табл., диагр.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
700:
Киров, Георги Николов| ред.| Московски, Стилиян Николов| ред.| Чешмеджиева, Виолета Любенова| ред.| Стефанова, Мария Тодорова| ред.