Citation link:
  • Западните краища на българската земя : Белeжки и материали /От проф. д-р А. Иширков ; [С предг. от авт.].
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев