Citation link:
 • Етнографско изследване на с. Зелено-дърво, Габровско
  • Заглавна страница
  • Гръб на заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 304
   • стр. 305
   • стр. 306
   • стр. 307
   • стр. 308
   • стр. 309
   • стр. 310
   • стр. 311
   • стр. 312
   • стр. 313
   • стр. 314
   • стр. 315
   • стр. 316
   • стр. 317
   • стр. 318
   • стр. 319
   • стр. 320