Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Философско-исторически факултет. Книга 3 - История : Т. 60. / Ред. кол. Асп. Аврамов и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de philosophie et d'histoire. Livre 3 - Histoire
 
Creator:
Аврамов, Аспарух Георгиев ред.; Бънков, Ангел Илиев ред.; Грозев, Грозю Петков ред.; Хрусанов, Гавраил Русков ред.; Чакъров, Найден Георгиев ред.; Христов, Христо Ангелов ред.; Несторов, Христо ред.
 
Date:
1967 [issued] 1967 [за 1966].
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001064632
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Философско-исторически факултет. Книга 3 - История :| Т. 60. /| Ред. кол. Асп. Аврамов и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de philosophie et d'histoire. Livre 3 - Histoire
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 171 MB)
 
260:
1967 [за 1966].
 
300:
309 с. :| с табл.
 
506:
Дигиталният обект е предазначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
700:
Аврамов, Аспарух Георгиев| ред.| Бънков, Ангел Илиев| ред.| Грозев, Грозю Петков| ред.| Хрусанов, Гавраил Русков| ред.| Чакъров, Найден Георгиев| ред.| Христов, Христо Ангелов| ред.| Несторов, Христо| ред.