Current View
Citation link:
Title:
Методология на обучението по лидерство и оценка на резултата. Анализ на българския опит в контекста на световните стандарти : автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.3. Политически науки (Публична администрация)
 
Creator:
Панчева, Таня Ралчева; Танева, Албена Георгиева научен ръководител
 
Date:
2023 [issued] 2023.
 
Description:
Корично описание; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2024
 
Subject:
Лидерство методология
 
*** *** ***
 
001:
001224218
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
100:
Панчева, Таня Ралчева
 
245:
Методология на обучението по лидерство и оценка на резултата. Анализ на българския опит в контекста на световните стандарти :| автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.3. Политически науки (Публична администрация)
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 353.1 KB)
 
260:
София,| 2023.
 
300:
25 л. ;| 30 см.
 
500:
Корично описание
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2024
 
650:
Лидерство| методология
 
700:
Танева, Албена Георгиева| научен ръководител