Citation link:
  • Политика и съюзи /Димо Кьорчев (народен представител) ; [С предг. от авт.]
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора