Citation link:
 • Читалищното законодателство в чужбина и у нас [Ч.] II
  • Заглавна страница
   • стр. 313
   • стр. 314
   • стр. 315