Citation link:
Abstract:
Акад. Стоян Аргиров (1869 - 1939) -филолог, историк, преводач, основоположник на библиотекознанието в България. Ръководи Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” от 1897 до 1936 г. Преподаватели и курсисти от библиотекарския курс през 1927 год. (1-31 август).
 
Created:
август 1926 г.
 
Spatial:
България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Личен фонд ”Аргиров, Стоян Стоянов”
 
RightsHolder:
Университетска библиотека
 
Identifier:
F14008308220095
 
Subject:
1920; учен