Current View
Citation link:
Title:
Въплътяването на божества сред будистките дарди в Ладакх : Етно-културологичен анализ : Автореферат / Пролетина Миркова Робова ; Науч. ръководители Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева ; Рец. Гергана Руменова Русева, Мария Иванова Иванова.; Deity embodiment among the Buddhist Dards in Ladakh An ethnocultural analysis Proletina Mirkova Robova
 
Creator:
Робова, Пролетина Миркова; Robova, Proletina Mirkova; Федотов, Александър Викторов науч. ръководител; Къртева, Светла Тодорова науч. ръководител; Русева, Гергана Руменова рец.; Иванова, Мария Иванова рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Coverage:
Индия религия [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Възприетата форма на името на науч. ръководител Светла Къртева-Данчева е Светла Тодорова Къртева; Автореферат на дисертация за придобиване на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1. Филология (Инд. езици и култури) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Класически изток" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Будизъм божества.; Шаманизъм.
 
*** *** ***
 
001:
001187930
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Робова, Пролетина Миркова
 
245:
Въплътяването на божества сред будистките дарди в Ладакх :| Етно-културологичен анализ : Автореферат /| Пролетина Миркова Робова ; Науч. ръководители Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева ; Рец. Гергана Руменова Русева, Мария Иванова Иванова.
 
246:
Deity embodiment among the Buddhist Dards in Ladakh| An ethnocultural analysis| Proletina Mirkova Robova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 876.2 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
31 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.| Възприетата форма на името на науч. ръководител Светла Къртева-Данчева е Светла Тодорова Къртева
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1. Филология (Инд. езици и култури)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Класически изток"| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Будизъм| божества.| Шаманизъм.
 
651:
Индия| религия
 
700:
Robova, Proletina Mirkova| Федотов, Александър Викторов| науч. ръководител| Къртева, Светла Тодорова| науч. ръководител| Русева, Гергана Руменова| рец.| Иванова, Мария Иванова| рец.