Citation link:
  • История на българското опълчение и Освобождението на България : 1877-1878 : С 16 приложения и 10 портрети / Атанас Бендерев.