Citation link:
 • Српска синтакса : За ниже гимназије и реалке Кнежевине Србије / Стојан Новакович.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
  • К другом издању
   • стр. IV
  • К овом трећем издању
   • стр. VI
   • стр. VII
   • стр. VIII
  • Приступ
   • I. Шта је спнтакса
   • II. Шта је мисао и реченица
   • III. Главни делови реченице
    • стр. 3
    • стр. 4
    • стр. 5
    • стр. 6
    • стр. 7
   • IV. Разгранавање реченице
   • V. Деоба реченица и синтаксе
    • стр. 10
  • А. Синтакса простих реченица
   • 1. Како се слажу подмет и прирок
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
   • 2. Како се разгранава реченица
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
   • 3. Имена у реченици
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
   • 4. Значење облика у реченици
   • I. Именски облици
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
   • II. Глаголски облици
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
   • 5. Питање у реченицама
    • стр. 86
   • 6. Одрицање
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
  • В. Синтакса сдожених реченица
   • 1. Какве могу бити сложене реченице
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
   • 2. Скраћивање простих и сложених реченица
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
  • В. Намештање или ред речи
   • стр. 125
   • стр. 126
  • Додатак
   • I. 0 периодика
    • стр. 128
    • стр. 129
   • II. 0 знацима за читање
    • стр. 131
    • стр. 132
    • стр. 133
    • стр. 134
    • стр. 135
    • стр. 136
    • стр. 137
    • стр. 138
    • стр. 139
    • стр. 140
    • стр. 141
  • Регистар
   • стр. 143
   • стр. 144
   • стр. 145
   • стр. 146
   • стр. 147
   • стр. 148
   • стр. 149
   • стр. 150
  • ПРЕГЛЕД
   • стр. 152