Citation link:
 • Етнографско изследване на с. Княз Александрово_ Белоградчишко
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 158
   • стр. 159
   • стр. 160
   • стр. 161
   • стр. 162
   • стр. 163
   • стр. 164
   • стр. 165