Citation link:
  • Люлека ми замириса : Лирични стихотворения /Иван Вазов.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора