Citation link:
  • Синтаксис на българския език : [Отпечатък] /Ив. Хаджов.
    • Издателска корица
    • стр. [67] с дарствен надпис от автора