Current View
Citation link:
Title:
Медийни трансформации и бизнес модели в динамична социална и технологична среда : Автореферат / Весислава Христова Антонова ; Науч. ръководител Тотка Монова ; Рец. Веселина Вълканова, Райна Николова.; Media transformations and business models in a dynamic social and technological environment Vesislava Hristova Antonova
 
Creator:
Антонова, Весислава Христова; Antonova, Vesislava Hristova; Монова, Тотка Иванова науч. ръководител; Вълканова, Веселина Йорданова рец.; Николова, Райна Борисова рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Пълната форма на името на науч. ръководител Тотка Монова е Тотка Иванова Монова-Панева; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и комуникации) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Пресжурналистика и книгоиздаване" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Средства за масова информация управление и организация 20 в.; Онлайн журналистика
 
*** *** ***
 
001:
001192177
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Антонова, Весислава Христова
 
245:
Медийни трансформации и бизнес модели в динамична социална и технологична среда :| Автореферат /| Весислава Христова Антонова ; Науч. ръководител Тотка Монова ; Рец. Веселина Вълканова, Райна Николова.
 
246:
Media transformations and business models in a dynamic social and technological environment| Vesislava Hristova Antonova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 930.7 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
49 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.| Пълната форма на името на науч. ръководител Тотка Монова е Тотка Иванова Монова-Панева
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и комуникации)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Пресжурналистика и книгоиздаване"| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Средства за масова информация| управление и организация| 20 в.| Онлайн журналистика
 
700:
Antonova, Vesislava Hristova| Монова, Тотка Иванова| науч. ръководител| Вълканова, Веселина Йорданова| рец.| Николова, Райна Борисова| рец.