Citation link:
  • Царският син и просякът /От англ. по Марк Твен прераб. С. Буре ; Прев. Ант. В. ; Под ред. на Ат. Вълков.
    • Издателска корица