Citation link:
 • Професорите и завещанието на родолюбеца Евлогий Георгиев
  • Предна корица
  • Съдържание
  • Заглавна страница
  • Предговор
   • стр. 4
  • 1. Решение на Ефорията през 1898.
   • стр. 6
   • стр. 7
  • 2. Протест на изпълнителите пред универсалния наследник.
   • стр. 9
   • стр. 10
  • 3. Протест на изпълнителите чрез българския дипломатически агент в Букурещ.
   • стр. 12
   • стр. 13
  • 4. Решение на изпълнителите от 9.VII. 1904.
   • стр. 15
   • стр. 16
  • 5. Решение на изпълнителите от 16.IV. 1906.
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
  • 6. Апел до Негово Царско Величество Фердинанд I, княз на България.
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
  • 7. Нови настоявания от страна на изпълнителите.
   • стр. 32
   • стр. 33
  • 8. Окончателното и единодушно решение на изпълнителите.
   • стр. 35
  • Заключение.