Current View
Citation link:
Title:
Slovnik jazyka staroslovenskeho : [T.] 3. П-Р /Hl. red. Josef Kurz.
 
Date:
1982 [issued] 1982.
 
Description:
Т. е изд. на св. от 1973 до 1982 г. и вкл. св. 25-35; Съдържа : [Sv.] 25 : (п-побити). - 1973. - p. 1-64 ; [Sv.] 26 : (побити-покръвитeл). - 1974. - p. 65-128 ; [Sv.] 27 : (покръвитeл-поспьшати). - 1974. - p. 129-192 ; [Sv.] 28 : (поспешение-приближение). - 1975. - p. 193-256 ; [Sv.] 29 : (приближение-прихаждати). - 1975. - p. 257-320 ; [Sv.] 30 : (прихаждати-просеши). - 1976. - p. 321-384 ; [Sv.] 31 : (просьяти-прькрьпък). - 1977. - p. 385-448 ; [Sv.] 32 : (прекрепък-пустиньн). - 1977. - p. 449-514 ; [Sv.] 33 : (пустиньн-разити сeн). - 1979. - p. 515-576 ; [Sv.] 34 : (разити сeн-рог). - 1981. - p. 577-640 ; [Sv.] 35 : (рог-рифов). - 1982. - p. 641-669; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Старобългарски език речници.
 
*** *** ***
 
001:
000606819
 
040:
BG-SoUL
 
041:
cze
 
044:
xr
 
245:
Slovnik jazyka staroslovenskeho : [T.] 3. П-Р /Hl. red. Josef Kurz.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 198 MB)
 
260:
1982.
 
500:
Т. е изд. на св. от 1973 до 1982 г. и вкл. св. 25-35
 
505:
Съдържа : [Sv.] 25 : (п-побити). - 1973. - p. 1-64 ; [Sv.] 26 : (побити-покръвитeл). - 1974. - p. 65-128 ; [Sv.] 27 : (покръвитeл-поспьшати). - 1974. - p. 129-192 ; [Sv.] 28 : (поспешение-приближение). - 1975. - p. 193-256 ; [Sv.] 29 : (приближение-прихаждати). - 1975. - p. 257-320 ; [Sv.] 30 : (прихаждати-просеши). - 1976. - p. 321-384 ; [Sv.] 31 : (просьяти-прькрьпък). - 1977. - p. 385-448 ; [Sv.] 32 : (прекрепък-пустиньн). - 1977. - p. 449-514 ; [Sv.] 33 : (пустиньн-разити сeн). - 1979. - p. 515-576 ; [Sv.] 34 : (разити сeн-рог). - 1981. - p. 577-640 ; [Sv.] 35 : (рог-рифов). - 1982. - p. 641-669
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Старобългарски език| речници.