Current View
Citation link:
Title:
Модел за обучение по футбол на жени във висшите училища : Автореферат / Асен Величков Георгиев ; Науч. ръководител Георги Игнатов.; Female’s football training model in Univirsities Asen Velichkov Georgiev
 
Creator:
Георгиев, Асен Величков; Georgiev, Asen Velickov; Игнатов, Георги Владимиров 2018
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление - 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт) СУ "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт, Кат. "Спортни игри и планински спортове" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Футбол жени методика на преподаването за ВУЗ.; Физическо възпитание методика на преподаването за ВУЗ.
 
*** *** ***
 
001:
001141848
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Георгиев, Асен Величков
 
245:
Модел за обучение по футбол на жени във висшите училища :| Автореферат /| Асен Величков Георгиев ; Науч. ръководител Георги Игнатов.
 
246:
Female’s football training model in Univirsities| Asen Velichkov Georgiev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.360 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
46 с. :| с табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление - 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт)| СУ "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт, Кат. "Спортни игри и планински спортове"| 2018
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Футбол| жени| методика на преподаването| за ВУЗ.| Физическо възпитание| методика на преподаването| за ВУЗ.
 
700:
Georgiev, Asen Velickov| Игнатов, Георги Владимиров| 2018